Salary History of Current & Past NHL Players
(1989 -  2007)
Enter  last name and click on  "Search" to access HockeyZonePlus' database

Stats of Current and Past Players
 (pro/minor/amateur)
Enter last name and click on "Search" to access hockeydb.com's database

 

2003-04 Schedule - Russia Superleague
Denis Neznanov

Teams

 1. Yaroslavl Lokomotiv
 2. Cherepovets Severstal
 3. Togliatti Lada
 4. Omsk Avangard
 5. Kazan AkBars
 6. Magnitotgorsk Metallurg
 7. Dynamo Moscow
 8. Ufa Salavat Yulayev
 9. Novokuznetsk Metallurg
 10. CSKA Moscow
 11. Khabarovsk Amur
 12. Nizhnekamsk Neftekhimik
 13. St. Petersburg SKA
 14. Novosibirsk Sibir
 15. Nizhny Novgorod Torpedo
 16. Voskresensk Khimik

September 2003
 
September 10, 2003 / Wednesday
Yaroslavl vs Dynamo Moscow
Nizhny Novgorod vs Magnitogorsk
Cherepovets vs Novokuznetsk
CSKA Moscow vs Kazan
St.Petersburg SKA vs Novosibirsk
Khabarovsk vs Nizhnekamsk 
September 20, 2003 / Saturday
Cherepovets vs Togliatti
St.Petersburg SKA vs Ufa
CSKA Moscow vs Magnitogorsk
Khabarovsk vs Dynamo Moscow
Omsk vs Novokuznetsk
Voskresensk vs Novosibirsk
September 11, 2003 / Thursday
Togliatti vs Ufa
Omsk vs Voskresensk 
September 21, 2003 / Sunday
Yaroslavl vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Nizhnekamsk 
September 12, 2003 / Friday
Yaroslavl vs Magnitogorsk
Nizhny Novgorod vs Dynamo Moscow
Cherepovets vs Novosibirsk
St.Petersburg SKA vs Novokuznetsk
CSKA Moscow vs Nizhnekamsk
Khabarovsk vs Kazan 
September 22, 2003 / Monday
Cherepovets vs Ufa
St.Petersburg SKA vs Togliatti
CSKA Moscow vs Dynamo Moscow
Khabarovsk vs Magnitogorsk
Omsk vs Novosibirsk
Voskresensk vs Novokuznetsk
September 15, 2003 / Monday
Togliatti vs Yaroslavl
Ufa vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Omsk
Nizhnekamsk vs Voskresensk
Novokuznetsk vs CSKA Moscow
Novosibirsk vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Cherepovets
Magnitogorsk vs St.Petersburg SKA 
September 25, 2003 / Thursday
Togliatti vs CSKA Moscow
Ufa vs Khabarovsk
Yaroslavl vs St.Petersburg SKA
Nizhny Novgorod vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Nizhnekamsk
Novosibirsk vs Kazan
Dynamo Moscow vs Voskresensk
Magnitogorsk vs Omsk
September 17, 2003 / Wednesday
Togliatti vs Nizhny Novgorod
Ufa vs Yaroslavl
Kazan vs Voskresensk
Nizhnekamsk vs Omsk
Novokuznetsk vs Khabarovsk
Novosibirsk vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs St.Petersburg SKA
Magnitogorsk vs Cherepovets 
September 27, 2003 / Saturday
Togliatti vs Khabarovsk
Ufa vs CSKA Moscow
Yaroslavl vs Cherepovets
Nizhny Novgorod vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Kazan
Novosibirsk vs Nizhnekamsk
Dynamo Moscow vs Omsk
Magnitogorsk vs Voskresensk 

September/October 2003
September 30, 2003 / Tuesday
CSKA Moscow vs Yaroslavl
Khabarovsk vs Nizhny Novgorod
Omsk vs Togliatti
Voskresensk vs Ufa
Kazan vs Dynamo Moscow
Nizhnekamsk vs Magnitogorsk 
October 11, 2003 / Saturday
Khabarovsk vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Magnitogorsk 
October 1, 2003 / Wednesday
Cherepovets vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Novosibirsk 
October 12, 2003 / Sunday
Omsk vs St.Petersburg SKA
Voskresensk vs Cherepovets
Kazan vs Nizhny Novgorod
Nizhnekamsk vs Yaroslavl
Novokuznetsk vs Togliatti
Novosibirsk vs Ufa 
October 2, 2003 / Thursday
CSKA Moscow vs Nizhny Novgorod
Khabarovsk vs Yaroslavl
Omsk vs Ufa
Voskresensk vs Togliatti
Kazan vs Magnitogorsk
Nizhnekamsk vs Dynamo Moscow 
October 15 ,2003 / Wednesday
Togliatti vs Dynamo Moscow
Ufa vs Magnitogorsk
Yaroslavl vs Novokuznetsk
Nizhny Novgorod vs Novosibirsk
Cherepovets vs Kazan
St.Petersburg SKA vs Nizhnekamsk
CSKA Moscow vs Voskresensk
Khabarovsk vs Omsk 
October 5, 2003 / Sunday
Togliatti vs Kazan
Ufa vs Nizhnekamsk
Yaroslavl vs Omsk
Nizhny Novgorod vs Voskresensk
Cherepovets vs CSKA Moscow
St.Petersburg SKA vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Novokuznetsk
Magnitogorsk vs Novosibirsk 
October 17, 2003 / Friday
Togliatti vs Magnitogorsk
Ufa vs Dynamo Moscow
Yaroslavl vs Novosibirsk
Nizhny Novgorod vs Novokuznetsk
Cherepovets vs Nizhnekamsk
St.Petersburg SKA vs Kazan
CSKA Moscow vs Omsk
Khabarovsk vs Voskresensk
October 7, 2003 / Tuesday
Togliatti vs Nizhnekamsk
Ufa vs Kazan
Yaroslavl vs Voskresensk
Nizhny Novgorod vs Omsk
Cherepovets vs Khabarovsk
St.Petersburg SKA vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Novosibirsk
Magnitogorsk vs Novokuznetsk 
October 20, 2003 / Monday
Voskresensk vs Omsk
Kazan vs CSKA Moscow
Nizhnekamsk vs Khabarovsk
Novokuznetsk vs Cherepovets
Novosibirsk vs St.Petersburg SKA
Dynamo Moscow vs Yaroslavl
Magnitogorsk vs Nizhny Novgorod
October 10, 2003 / Friday
Omsk vs Cherepovets
Voskresensk vs St.Petersburg SKA
Kazan vs Yaroslavl
Nizhnekamsk vs Nizhny Novgorod
Novokuznetsk vs Ufa
Novosibirsk vs Togliatti 
October 21, 2003 / Tuesday
Ufa vs Togliatti

October/November 2003
October 22, 2003 / Wednesday
Kazan vs Khabarovsk
Nizhnekamsk vs CSKA Moscow
Novokuznetsk vs St.Petersburg SKA
Novosibirsk vs Cherepovets
Dynamo Moscow vs Nizhny Novgorod
Magnitogorsk vs Yaroslavl 
November 1, 2003 / Saturday
Togliatti vs Cherepovets
Ufa vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Voskresensk
Novosibirsk vs Omsk
Dynamo Moscow vs CSKA Moscow
Magnitogorsk vs Khabarovsk 
October 25, 2003 / Saturday
Yaroslavl vs Togliatti
Nizhny Novgorod vs Ufa
Cherepovets vs Dynamo Moscow
St.Petersburg SKA vs Magnitogorsk
CSKA Moscow vs Novokuznetsk
Khabarovsk vs Novosibirsk
Omsk vs Kazan
Voskresensk vs Nizhnekamsk 
November 12, 2003 / Wednesday
Cherepovets vs Yaroslavl
St.Petersburg SKA vs Nizhny Novgorod
CSKA Moscow vs Togliatti
Khabarovsk vs Ufa
Omsk vs Dynamo Moscow
Voskresensk vs Magnitogorsk
Kazan vs Novokuznetsk
Nizhnekamsk vs Novosibirsk
October 27, 2003 / Friday
Yaroslavl vs Ufa
Nizhny Novgorod vs Togliatti
Cherepovets vs Magnitogorsk
St.Petersburg SKA vs Dynamo Moscow
CSKA Moscow vs Novosibirsk
Khabarovsk vs Novokuznetsk
Omsk vs Nizhnekamsk
Voskresensk vs Kazan 
November 14, 2003 / Friday
Cherepovets vs Nizhny Novgorod
St.Petersburg SKA vs Yaroslavl
CSKA Moscow vs Ufa
Khabarovsk vs Togliatti
Omsk vs Magnitogorsk
Voskresensk vs Dynamo Moscow
Kazan vs Novosibirsk
Nizhnekamsk vs Novokuznetsk 
October 30, 2003 / Thursday
Togliatti vs St.Petersburg SKA
Ufa vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Omsk
Novosibirsk vs Voskresensk
Dynamo Moscow vs Khabarovsk
Magnitogorsk vs CSKA Moscow 
November 17, 2003 / Monday
Togliatti vs Omsk
Ufa vs Voskresensk
Yaroslavl vs CSKA Moscow
Nizhny Novgorod vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Kazan
Magnitogorsk vs Nizhnekamsk 
October 31, 2003 / Friday
Nizhny Novgorod vs Yaroslavl
Nizhnekamsk vs Kazan 
November 18, 2003 / Tuesday
St.Petersburg SKA vs Cherepovets
Novosibirsk vs Novokuznetsk
  November 19, 2003 /  Wednesday
Togliatti vs Voskresensk
Ufa vs Omsk
Yaroslavl vs Khabarovsk
Nizhny Novgorod vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Nizhnekamsk
Magnitogorsk vs Kazan 
  November 22, 2003 / Saturday
CSKA Moscow vs Cherepovets
Khabarovsk vs St.Petersburg SKA
Omsk vs Yaroslavl
Voskresensk vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Togliatti
Nizhnekamsk vs Ufa
Novokuznetsk vs Dynamo Moscow
Novosibirsk vs Magnitogorsk

November/December 2003
 
November 24, 2003 / Monday
CSKA Moscow vs St.Petersburg SKA
Khabarovsk vs Cherepovets
Omsk vs Nizhny Novgorod
Voskresensk vs Yaroslavl
Kazan vs Ufa
Nizhnekamsk vs Togliatti
Novokuznetsk vs Magnitogorsk
Novosibirsk vs Dynamo Moscow 
December 10, 2003 / Wednesday
Yaroslavl vs Dynamo Moscow
Nizhny Novgorod vs Magnitogorsk
Cherepovets vs Novokuznetsk
St.Petersburg SKA vs Novosibirsk
CSKA Moscow vs Kazan
Khabarovsk vs Nizhnekamsk
November 28, 2003 / Friday
Togliatti vs Novokuznetsk
Ufa vs Novosibirsk
Yaroslavl vs Kazan
Nizhny Novgorod vs Nizhnekamsk
Cherepovets vs Omsk
St.Petersburg SKA vs Voskresensk 
December 11, 2003 / Thursday
Togliatti vs Ufa
Omsk vs Voskresensk 
November 29, 2003 / Saturday
CSKA Moscow vs Khabarovsk
Magnitogorsk vs Dynamo Moscow 
December 12 ,2003 / Friday
Yaroslavl vs Magnitogorsk
Nizhny Novgorod vs Dynamo Moscow
Cherepovets vs Novosibirsk
St.Petersburg SKA vs Novokuznetsk
CSKA Moscow vs Nizhnekamsk
Khabarovsk vs Kazan 
November 30, 2003 / Sunday
Togliatti vs Novosibirsk
Ufa vs Novokuznetsk
Yaroslavl vs Nizhnekamsk
Nizhny Novgorod vs Kazan
Cherepovets vs Voskresensk
St.Petersburg SKA vs Omsk 
December 23, 2003 / Tuesday
Togliatti vs Yaroslavl
Ufa vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Omsk
Nizhnekamsk vs Voskresensk
Novokuznetsk vs CSKA Moscow
Novosibirsk vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Cherepovets
Magnitogorsk vs St.Petersburg SKA 
December 4, 2003 / Thursday
Omsk vs CSKA Moscow
Voskresensk vs Khabarovsk
Kazan vs St.Petersburg SKA
Nizhnekamsk vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Yaroslavl
Novosibirsk vs Nizhny Novgorod
Dynamo Moscow vs Ufa
Magnitogorsk vs Togliatti 
December 25, 2003 / Thursday
Togliatti vs Nizhny Novgorod
Ufa vs Yaroslavl
Kazan vs Voskresensk
Nizhnekamsk vs Omsk
Novokuznetsk vs Khabarovsk
Novosibirsk vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs St.Petersburg SKA
Magnitogorsk vs Cherepovets
December 6, 2003 / Saturday
Omsk vs Khabarovsk
Voskresensk vs CSKA Moscow
Kazan vs Cherepovets
Nizhnekamsk vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Nizhny Novgorod
Novosibirsk vs Yaroslavl
Dynamo Moscow vs Togliatti
Magnitogorsk vs Ufa 
December 28, 2003 / Sunday
Cherepovets vs Togliatti
St.Petersburg SKA vs Ufa
CSKA Moscow vs Magnitogorsk
Khabarovsk vs Dynamo Moscow
Omsk vs Novokuznetsk
Voskresensk vs Novosibirsk

December 2003 / January 2004

December 29, 2003 / Monday
Yaroslavl vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Nizhnekamsk 
January 10, 2004 / Saturday
CSKA Moscow vs Yaroslavl
Khabarovsk vs Nizhny Novgorod
Omsk vs Togliatti
Voskresensk vs Ufa
Kazan vs Magnitogorsk
Nizhnekamsk vs Dynamo Moscow 
December 30, 2003 / Tuesday
Cherepovets vs Ufa
St.Petersburg SKA vs Togliatti
CSKA Moscow vs Dynamo Moscow
Khabarovsk vs Magnitogorsk
Omsk vs Novosibirsk
Voskresensk vs Novokuznetsk 
January 13, 2004 / Tuesday
Togliatti vs Kazan
Ufa vs Nizhnekamsk
Yaroslavl vs Omsk
Nizhny Novgorod vs Voskresensk
Cherepovets vs CSKA Moscow
St.Petersburg SKA vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Novokuznetsk
Magnitogorsk vs Novosibirsk 
January 3, 2004 / Saturday
Togliatti vs CSKA Moscow
Ufa vs Khabarovsk
Yaroslavl vs Cherepovets
Nizhny Novgorod vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Kazan
Novosibirsk vs Nizhnekamsk
Dynamo Moscow vs Omsk
Magnitogorsk vs Voskresensk 
January 15, 2004 / Thursday
Togliatti vs Nizhnekamsk
Ufa vs Kazan
Yaroslavl vs Voskresensk
Nizhny Novgorod vs Omsk
Cherepovets vs Khabarovsk
St.Petersburg SKA vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Novosibirsk
Magnitogorsk vs Novokuznetsk
January 5, 2004 / Monday
Togliatti vs Amur
Ufa vs CSKA Moscow
Yaroslavl vs St.Petersburg SKA
Nizhny Novgorod vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Nizhnekamsk
Novosibirsk vs Kazan
Dynamo Moscow vs Voskresensk
Magnitogorsk vs Omsk 
January 18, 2004 / Sunday
Omsk vs Cherepovets
Voskresensk vs St.Petersburg SKA
Kazan vs Yaroslavl
Nizhnekamsk vs Nizhny Novgorod
Novokuznetsk vs Togliatti
Novosibirsk vs Ufa
January 8, 2004 / Thursday
CSKA Moscow vs Nizhny Novgorod
Khabarovsk vs Yaroslavl
Omsk vs Ufa
Voskresensk vs Togliatti
Kazan vs Dynamo Moscow
Nizhnekamsk vs Magnitogorsk 
January 19, 2004 / Monday
Khabarovsk vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Magnitogorsk
January 9, 2004 / Friday
Cherepovets vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Novosibirsk 
January 20, 2004 / Tuesday
Omsk vs St.Petersburg SKA
Voskresensk vs Cherepovets
Kazan vs Nizhny Novgorod
Nizhnekamsk vs Yaroslavl
Novokuznetsk vs Ufa
Novosibirsk vs Togliatti 

January/February 2004

January 23, 2004
Togliatti vs Dynamo Moscow
Ufa vs Magnitogorsk
Yaroslavl vs Novokuznetsk
Nizhny Novgorod vs Novosibirsk
Cherepovets vs Kazan
St.Petersburg SKA vs Nizhnekamsk
CSKA Moscow vs Voskresensk
Khabarovsk vs Omsk 
February 13, 2004 / Friday
Yaroslavl vs Ufa
Nizhny Novgorod vs Togliatti
Cherepovets vs Magnitogorsk
St.Petersburg SKA vs Dynamo Moscow
CSKA Moscow vs Novosibirsk
Khabarovsk vs Novokuznetsk
Omsk vs Nizhnekamsk
Voskresensk vs Kazan
January 25, 2004 / Sunday
Togliatti vs Magnitogorsk
Ufa vs Dynamo Moscow
Yaroslavl vs Novosibirsk
Nizhny Novgorod vs Novokuznetsk
Cherepovets vs Nizhnekamsk
St.Petersburg SKA vs Kazan
CSKA Moscow vs Omsk
Khabarovsk vs Voskresensk 
February 16, 2004 / Monday
Togliatti vs Cherepovets
Ufa vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Omsk
Novosibirsk vs Voskresensk
Dynamo Moscow vs CSKA Moscow
Magnitogorsk vs Khabarovsk 
January 28, 2004 / Wednesday
Voskresensk vs Omsk
Kazan vs CSKA Moscow
Nizhnekamsk vs Khabarovsk
Novokuznetsk vs Cherepovets
Novosibirsk vs St.Petersburg SKA
Dynamo Moscow vs Yaroslavl
Magnitogorsk vs Nizhny Novgorod 
February 17, 2004 / Tuesday
Nizhnekamsk vs Kazan
Nizhny Novgorod vs Yaroslavl
January 29, 2004 / Thursday
Ufa vs Togliatti 
February 18, 2004 / Wednesday
Togliatti vs St.Petersburg SKA
Ufa vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Voskresensk
Novosibirsk vs Omsk
Dynamo Moscow vs Khabarovsk
Magnitogorsk vs CSKA Moscow 
January 30, 2004 / Friday
Kazan vs Khabarovsk
Nizhnekamsk vs CSKA Moscow
Novokuznetsk vs St.Petersburg SKA
Novosibirsk vs Cherepovets
Dynamo Moscow vs Nizhny Novgorod
Magnitogorsk vs Yaroslavl 
February 21, 2004 / Saturday
Cherepovets vs Yaroslavl
St.Petersburg SKA vs Nizhny Novgorod
CSKA Moscow vs Togliatti
Khabarovsk vs Ufa
Omsk vs Dynamo Moscow
Voskresensk vs Magnitogorsk
Kazan vs Novokuznetsk
Nizhnekamsk vs Novosibirsk 
February 11, 2004 Wednesday
Yaroslavl vs Togliatti
Nizhny Novgorod vs Ufa
Cherepovets vs Dynamo Moscow
St.Petersburg SKA vs Magnitogorsk
CSKA Moscow vs Novokuznetsk
Khabarovsk vs Novosibirsk
Omsk vs Kazan
Voskresensk vs Nizhnekamsk 
February 23, 2004 / Monday
Cherepovets vs Nizhny Novgorod
St.Petersburg SKA vs Yaroslavl
CSKA Moscow vs Ufa
Khabarovsk vs Togliatti
Omsk vs Magnitogorsk
Voskresensk vs Dynamo Moscow
Kazan vs Novosibirsk
Nizhnekamsk vs Novokuznetsk 

February/March 2003
February 26, 2004 / Thursday
Togliatti vs Omsk
Ufa vs Voskresensk
Yaroslavl vs Khabarovsk
Nizhny Novgorod vs CSKA Moscow
Dynamo Moscow vs Nizhnekamsk
Magnitogorsk vs Kazan 
March 7, 2004 / Sunday
Togliatti vs Novokuznetsk
Ufa vs Novosibirsk
Yaroslavl vs Kazan
Nizhny Novgorod vs Nizhnekamsk
Cherepovets vs Omsk
St.Petersburg SKA vs Voskresensk
February 27, 2004 / Friday
St.Petersburg SKA vs Cherepovets
Novosibirsk vs Novokuznetsk 
March 8, 2004 / Monday
CSKA Moscow vs Khabarovsk
Magnitogorsk vs Dynamo Moscow 
February 28, 2004 / Saturday
Togliatti vs Voskresensk
Ufa vs Omsk
Yaroslavl vs CSKA Moscow
Nizhny Novgorod vs Khabarovsk
Dynamo Moscow vs Kazan
Magnitogorsk vs Nizhnekamsk 
March 9, 2004 / Tuesday
Togliatti vs Novosibirsk
Ufa vs Novokuznetsk
Yaroslavl vs Nizhnekamsk
Nizhny Novgorod vs Kazan
Cherepovets vs Voskresensk
St.Petersburg SKA vs Omsk 
March 2, 2004 / Tuesday
CSKA Moscow vs Cherepovets
Khabarovsk vs St.Petersburg SKA
Omsk vs Yaroslavl
Voskresensk vs Nizhny Novgorod
Kazan vs Togliatti
Nizhnekamsk vs Ufa
Novokuznetsk vs Dynamo Moscow
Novosibirsk vs Magnitogorsk 
March 12, 2004 / Friday
Omsk vs CSKA Moscow
Voskresensk vs Khabarovsk
Kazan vs Cherepovets
Nizhnekamsk vs St.Petersburg SKA
Novokuznetsk vs Yaroslavl
Novosibirsk vs Nizhny Novgorod
Dynamo Moscow vs Togliatti
Magnitogorsk vs Ufa 
March 4, 2004 / Thursday
CSKA Moscow vs St.Petersburg SKA
Khabarovsk vs Cherepovets
Omsk vs Nizhny Novgorod
Voskresensk vs Yaroslavl
Kazan vs Ufa
Nizhnekamsk vs Togliatti
Novokuznetsk vs Magnitogorsk
Novosibirsk vs Dynamo Moscow 
March 14, 2004 / Sunday
Omsk vs Khabarovsk
Voskresensk vs CSKA Moscow
Kazan vs St.Petersburg SKA
Nizhnekamsk vs Cherepovets
Novokuznetsk vs Nizhny Novgorod
Novosibirsk vs Yaroslavl
Dynamo Moscow vs Ufa
Magnitogorsk vsTogliatti 
 

More Red Square Articles

Copyright 1999-2008 HockeyZonePlus.com - All Rights Reserved
Comments, questions and suggestions? Contact us!